Personerne

hand-on-keyboard-1539698.jpg

MOENAs bestyrelse består fra generalforsamlingen 24/4-19 til næste års generalforsamling 30/4-20 af:

Lars Peter Christensen (formand), Leif Rasmussen (næstformand), Ulla Røngaard, Annie Pilegaard (intern revisor), Peter Tommerup (intern revisor), Bo Møller og Brit Tordrup Hindborg Skovgaard (kommunal repræsentant).

1. suppleant: Arne Sundberg.
2. suppleant: Repræsentant Møn Skole.

 

Arbejdet

res-key-2-1475655.jpg

Som medlem af bestyrelsen er man en del af ledelsen af den selvejende institution bag MOENA.

Bestyrelsen står i spidsen for at udvikle og drive institutionen, indenfor formålet og den vedtagne mission, vision og strategi.

Bestyrelsen ansætter og afskediger ledende personale til hallerne og fastlægger arbejds-, ansvars- og kompetence-områder for disse. Opstår der tvistigheder mellem brugere og centerlederen inddrages bestyrelsen.

Vedtægter for den selvejende institution MØNSHALLERNE

Bestyrelsen afholder mindst 1 møde pr. kvartal.

Møderne

I valgperioden 2019-2020 ser bestyrelsens møderække således ud:

13/6-19, 05/09-19, 24/10, 13/12-19, 20/02-20, 16/04-20 og Generalforsamling 30/04-20

Bestyrelsen kan kontaktes på info@moenshallerne.dk eller ved brev adresseret til:
Bestyrelsen, MOENA, Platanvej 40, 4780 Stege